hbr@harrybarsk.com
Telefon: +46 8 5511 6565

Uppdragsmetodik

Uppdrag börjar vanligtvis med att företag tappar nyckelpersoner av en eller annan orsak, eller verksamheten växer och ett behov uppstår för att hitta specifik kompetens.

Upplägget diskuteras och en skräddarsydd lösning tas fram och ett avtal tecknas mellan parterna. För att nå bästa resultat i urvalet av kandidater utbyts detaljerad företagsinformation som kan användas i dialog med kandidater.

Ett personligt möte med linjechefen och eventuellt andra personer i företaget bidrar till förståelse av kulturen och medarbetare som slutkandidaten kommer att arbeta med. I detta möte diskuteras ansvar, arbetsuppgift, medarbetare, rapporteringsvägar, mål, framtida utveckling, kompensationsnivå, förmåner mm. Efter detta görs en s.k. searchprofil och beslut tas om det skall vara en konfidentiell search; med detta menas att vi inte delger vem uppdragsgivaren är, förrän kandidatens lämplighet för tjänsten är bedömd.

Om uppdragsgivare vill annonsera i press eller annan media så utförs detta på kundens räkning. Erfarenhet har dock visat att det är ytterst sällan som de bästa kandidaterna kommer från annonsering i press

Beroende på vilken tjänst som skall fyllas tar det några dagar att identifiera andra företag som kan ha personer med den önskade kompetensen som searchen kommer att inkludera. Denna lista kan cirkuleras till uppdragsgivaren för att försäkra sig om att man inte gör search i företag som kan vara off limits. Det kan tex. vara kunder eller leverantörer eller andra bolag som man inte vill rekrytera nyckelpersoner från. Harry Barsk har som grundregel att uppdragsgivare med pågående rekryteringar, eller de som har årliga avtal är off limits. Denna lista diskuteras konfidentiellt på case by case basis.

Efter att måltavlan är överenskommen påbörjas namninsamlingen och denna del tar upp till två veckor beroende på storleken av listan, antalet företag, geografisk täckning, tidszoner, vilka titlar som skall identifieras m.m. Denna namnlista kan bli delgiven uppdragsgivaren för att eliminera personer som redan är kända och inte är aktuella för tjänsten, detta sparar tid men kan även undvika pinsamma situationer senare.

Med en bekräftad namnlista (lång lista) påbörjas urvalsbearbetningen och intressanta kandidater ombeds att presentera sin CV samt anspråk. Ansökningar från ev. annonsering tas med i processen samt direktansökningar som mottagits av uppdragsgivaren.

Därefter intervjuas varje utvald kandidat personligen där man bedömer bl.a. lämpligheten, drivkrafter, personlighet och får förståelse av personliga karriärmål samt att kandidaten får en tydlig förståelse av utmaningen, företaget och en positiv upplevelse av processen.

Sedan presenteras ett antal personer till uppdragsgivaren, en så kallad kort lista på kandidater med bifogat CV. Dessa kandidater anses vara lämpliga för rollen samt att de har ett gediget intresse för tjänsten och uppfyller kravspecifikationen.

Från dessa kandidater väljer uppdragsgivaren att träffa de som anses vara mest lämpliga för en första intervju. Referenser tas på slutkandidater och till dem som inte går vidare förmedlas feedback på ett professionellt sätt.

Harry Barsk Recruitment kan även utföra personlighetstester som utförs av noggrant utvalda leverantörer, men oftast har uppdragsgivarens HR-avdelning redan ett etablerat samarbete med bolag som utför dessa tester. Harry Barsk Recruitmen bistår även med stöd i eventuella förhandlingar om förmånspaket med den valda kandidaten.

Uppföljning ingår tills att kandidaten börjat anställningen. I regel sker ett uppföljningsmöte med uppdragsgivaren och kontakt tas med kandidaten för att försäkra att allt utförts enligt förväntningar efter att anställningen påbörjats. En återkoppling bidrar givetvis till vidare utveckling av framtida tjänster och samarbete.

 • Contacts

  Harry Barsk
  Helena Cooke Randquist
  Sara Henfridsson
 • Phone numbers in:

  Sweden +46 8 55116565
  Finland +358 931584666
  UK +44 7909 903365